Spirometria – wiedza i umiejętności. Część II

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie ESDL część II jest udział w części I szkolenia i pomyślne zaliczenie testu wiedzy on-line.
 2. Należy wypełnić i wysłać on-line formularz zgłoszenia (REJESTRACJA) oraz przesłać najpóźniej na 40 dni przed rozpoczęciem Kursu:
  • dowód wpłaty za udział w warsztatach w kwocie 550 pln (kwota brutto) dla członków PTCHP  lub 800 pln dla uczestników niebędących członkami PTCHP dokonanej na rachunek bankowy PTChP w Banku  PKO BP IV O/K-ce, nr rachunku: 47 1020 2313 0000 3702 0190 4655 ul. Wronia 45 lok. 132, Warszawa 00-870
  • certyfikat ukończenia pierwszej części szkolenia ERS European Spirometry Driving Licence Part 1 theory only (skan, kserokopia lub dokument zachowany w pliku pdf).
 3. Wypełniony formularz zostanie automatycznie zarejestrowany w systemie PTChP, po pomyślnym procesie rejestracji na wskazany przez Uczestnika adres mailowy zostanie przesłany komunikat z potwierdzeniem zgłoszenia w ramach wybranego terminu kursu oraz dalsze instrukcje  związane z przyjęciem na kurs.
 4. Po potwierdzeniu mailem przez organizatora wpisania na listę uczestników, należy przesłać dowód wpłaty pocztą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Moment opłacenia jest momentem przyjęcia na kurs i będzie decydował o kolejności przyjęcia, w wypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc, przy czym decydująca będzie data wpływu należności na konto PTChP.
 5. Przesłanie formularza zgłoszenia i opłacenie składki jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 5. Osoba, która została wpisana na listę uczestników i dokonała wpłaty, a nie może uczestniczyć w szkoleniu, zobowiązana jest poinformować o tym organizatora najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu wpłaty za udział w kursie.
 6. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona do 24. Organizator może odmówić wpisania na listę uczestników, gdy limit miejsc zostanie wyczerpany. Wówczas jednak uczestnik może zostać wpisany na kolejną, najbliższą edycję kursu.
 7. Za udział w kursie uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.
 8. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie kursu.
 9. Zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc o udziale w szkoleniu wydawane są uczestnikom po zakończeniu wszystkich zaplanowanych zajęć.
 10. Ukończenie szkolenia część I, przygotowanie portfolio uczestnika (Spirometry Workbook), udział w szkoleniu ESDL część II oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego i egzaminu praktycznego skutkuje otrzymaniem certyfikatu European Respiratory Society European Spirometry Driving Licence, który jest przesyłany uczestnikom szkolenia po zatwierdzeniu dokumentacji i protokołów egzaminu przez Biuro HERMES i Koordynatora Projektów Edukacyjnych European Respiratory Society.
 11. Zasady dokonywania opłat
  1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty za kurs na numer rachunku bankowego wskazanego w pkt.1 regulaminu. Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, ESDL cz. II.
  2. Po dokonaniu opłaty i potwierdzeniu przyjęcia na kurs, PTChP wystawi fakturę VAT na dane osobowe/firmy podane przy rejestracji uczestnika na kurs.
  3. W przypadku wniesienia opłaty za uczestnika kursu przez firmę zewnętrzną, PTChP wystawi fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. W celu uzyskania takiej faktury należy wysłać wiadomość na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z danymi firmy wnoszącej opłatę (dane adresowe, NIP) oraz nazwiskiem uczestnika kursu, za którego będzie wniesiona opłata.
  4. W przypadku, gdy opłata za uczestnika kursu zostanie wniesiona przez inną osobę fizyczną, jest możliwość wystawienia faktury VAT na innego płatnika po dostarczeniu do Biura ZG PTChP (ul. Wronia 45 lok. 132, 00-870 Warszawa) wypełnionego i podpisanego przez obie strony (płatnika i osobę, której dane mają być umieszczone na fakturze) oświadczenia kompensacyjnego. Wcześniej taki zamiar należy zgłosić mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do siedmiu dni od daty dokonania wpłaty.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker