Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
Kierownik Zakładu Fizjopatologii Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Absolwent szkolenia European Respiratory Society: Spirometry Train-the-Trainer Course, European Spirometry Driving Licence Part I and II

dr n. med. Monika Franczuk
Zakład Fizjopatologii Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Absolwent szkolenia European Respiratory Society: Spirometry  Train-the-Trainer Course, European Spirometry Driving Licence Part I and II, członek ERS Spirometry Committee

dr n. med. Paweł Kuca
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Absolwent szkolenia European Respiratory Society: Spirometry Train-the-Trainer Course, European Spirometry Driving Licence Part I and II

dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Absolwent szkolenia European Respiratory Society: European Spirometry Driving Licence Part I and II

dr n. tech. Jakub Radliński
Kierownik Zakładu Fizjopatologii Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker