W związku z przedłużającą się i niestabilną sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu kursów.

 

logo new logo Akademii PTChP

 

Szanowni Państwo,
Europejskie Towarzystwo Oddechowe (European Respiratory Society) w ramach projektu zharmonizowanego podyplomowego szkolenia HERMES powołało grupę ekspertów, która opracowała europejski program szkolenia w zakresie spirometrii European Spirometry Driving Licence. W ramach tego programu ocenie podlega wiedza uczestników w zakresie spirometrii oraz umiejętność wykonania i interpretacji badania spirometrycznego. Szkolenie składa się z dwóch niezależnych części i jest zakończone egzaminem praktycznym. Zdanie egzaminu jest warunkiem otrzymania certyfikatu ERS European Spirometry Driving Licence.
Priorytetem European Respiratory Society jest rozpropagowanie ujednoliconej formy szkolenia w Europie i możliwość organizowania kursów krajowych we współpracy z narodowymi towarzystwami oddechowymi. W Polsce inicjatywa organizacji szkolenia European Spirometry Driving Licence została podjęta we współpracy z Polskim Towarzystwem Chorób w ramach Akademii PTChP.
Program szkoleń i zawartość merytoryczna materiałów edukacyjnych jest przygotowana przez ERS Spirometry Committee. Zgodnie z zaleceniami formalnymi ERS pierwsza część (ESDL part I) została opracowana w formie dwudniowego szkolenia. W trakcie szkolenia odbywają się wykłady obejmujące część teoretyczną – fizjopatologię układu oddechowego, wskazania i przeciwwskazania do wykonania badania, omówienie procedur oraz warsztaty z prezentacją różnych rodzajów aparatury pomiarowej, kalibracją i przedstawieniem aspektów reżimu epidemiologicznego.
Zajęcia w części II (ESDL part II) odbywają się głównie w formie warsztatów w małych grupach, na których uczestnicy doskonalą praktyczne, samodzielne umiejętności: przygotowanie aparatury pomiarowej, procedury kalibracji, aspekty reżimu epidemiologicznego oraz wykonywanie badania spirometrycznego. Szkolenie jest zakończone egzaminem praktycznym.
Warunkiem przystąpienia do części drugiej szkolenia European Spirometry Driving Licence (ESDL part II) jest udział w części pierwszej (ESDL part I) i zaliczenie testu wiedzy on-line potwierdzone otrzymaniem certyfikatu ERS (European Spirometry Driving Licence Part 1 theory only). Obowiązkowym przygotowaniem do udziału w części drugiej szkolenia jest opracowanie Portfolio uczestnika (Spirometry Workbook), którego zasady są omawiane w I części szkolenia.
Ukończenie części I i II szkolenia, przygotowanie Spirometry Workbook spełniającego określone kryteria oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego i egzaminu praktycznego skutkuje otrzymaniem certyfikatu European Respiratory Society European Spirometry Driving Licence.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i informacjami dotyczącymi obydwu części szkolenia ESDL (zakładki: Informacje o kursie, Regulamin).


Serdecznie zapraszamy
Dr n. med. Monika Franczuk
Dr n. med. Paweł Kuca
Dyrektorzy kursu ESDL w Polsce

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker